Leczenie
          psychozy

Zaburzenia psychotyczne

mercury-822825_640Mianem zaburzeń psychotycznych nazywa się zaburzenia psychiczne, które z znacznym stopniu upośledzają zdolność do odbierania rzeczywistości.

A zatem osoba dotknięta zaburzeniami psychotycznymi wyciąga nieprawidłowe wnioski dotyczące otaczającej jej rzeczywistości, także jej myślenie i spostrzeżenia są głęboko zaburzone.

 

Nawet jak zostaną przedstawione dowody na nieprawidłowość i fałszywość jej wniosków, osoba z zaburzeniami psychotycznymi nie przyjmuje tego do wiadomości. Nie zmienia także swojego postępowania oraz sposobu myślenia – bierze się to z braku krytycyzmu wobec symptomów psychotycznych.

 

Specjaliści leczą zaburzenia psychotyczne za pomocą leków przeciwpsychotycznych (neuroleptyki). Wskazują, że niektórzy pacjenci wykazują znaczną poprawę, a omamy i urojenia ulegają czasem niewielkiemu zahamowaniu.

Czasem stosuje się psychoterapię, ale jest ona jedynie uzupełnieniem farmakoterapii.

Najłatwiej leczy się psychozę organiczną, którą wywołują czynniki organiczne np.: silny stres, nadużywanie alkoholu oraz narkotyków.