Leczenie
          psychozy

Psychoza Korsakowa

fractal-art-1420607_640W niniejszym wpisie omówimy psychozę Korsakowa, czyli zespół amnestyczny. Jak łatwo się domyślić nazwa psychozy pochodzi od nazwiska rosyjskiego psychiatry i neurologa – Siergieja Korsakowa. Psychiatra ten w latach 1887 – 1891 opublikował szereg artykułów opisując w nich deficyty pamięci u osób z pełną świadomością.

Psychoza ta najczęściej rozwija się u przewlekłych alkoholików. Choć nie tylko. Obecnie specjaliści wskazują także na fakt, że ten rodzaj psychozy dotyczyć może także osób u których wystąpił obustronny udar wzgórza.

Do charakterystycznych objawów psychozy Korsakowa zalicza się: poważne zaburzenia pamięci (niepamięć) dotyczące zarówno zdarzeń teraźniejszych, jak i niedawnych – konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niemożność przyswojenia sobie i zapamiętania nowego materiału.

Zdarza się także, że osoby dotknięte ww. psychozą chcąc zapełnić luki w pamięci – konfabulują, czyli zmyślają różne zdarzenia.

Zespół amnestyczny Korsakowa – jak w toku badań, odkryli uczeni – wiąże się także z niedoborem witaminy B1 (tiaminy). Niedobór ten stwierdza się nader często u osób niedożywionych, a także u alkoholików.