Leczenie
          psychozy

Podział psychoz cz. 2

fractal-662894_640Psychozy dzieli się nie tylko ze względu na zaburzenia świadomości bądź ich brak, ale również pod względem jakości.

W przypadku psychozy z zachowaną świadomością wyodrębnia się psychozy dotyczące postrzegania i psychozy dotyczące myślenia. Oba te rodzaje psychoz charakteryzuje zachowanie świadomości, aczkolwiek zachowanie chorego często sprawia wrażenie stanu z zaburzoną świadomością. Takie postrzeganie chorego wiąże się z problemami komunikacyjnymi między chorym a otoczeniem. Wydaje się on być splątanym, a udzielane odpowiedzi są nieadekwatne do zadawanych pytań. Najczęściej pojawiają się trudności z uzyskaniem odpowiedzi o dane osobowe, datę czy miejsce przebywania. Z obserwacji wynika, że błędne odpowiedzi wynikają zwykle z niechęci pacjenta do rozmowy, a nie z niewiedzy. Często są one również wynikiem silnego skupienia uwagi na omamach i urojeniach, nie zaś na obecnej sytuacji.

Psychozy dzieli się również na psychozy postrzegania i myślenia. Objawami psychoz postrzegania są omamy wzrokowe, słuchowe, złe odczytywanie dotyku czy zapachu. W przypadku psychozy myślenia najczęściej pojawia się przyspieszenie lub spowolnienie myślenia, słowotok oraz natłok myśli, które męczą chorego.