Leczenie
          psychozy

Psychozy dotyczące zaburzeń postrzegania

zaburzenia psychotycznePsychozy bardzo różnie się objawiają i różne są ich przyczyny. Jednymi z objawów często występujących są problemy wynikające z zaburzeń postrzegania. Polegają one na doznawaniu patologicznych iluzji bądź omamów.

Patologiczne iluzje polegają na zniekształcaniu spostrzeżeń np. pacjent jest przekonany, że na krześle siedzi mężczyzna, a w rzeczywistości na jego oparciu wisi marynarka.  W przypadku omamów sytuacja jest nico inna – pacjent spostrzega coś czego w rzeczywistości nie ma. Omamy mogą dotyczyć różnych zmysłów.

Wzrok – omamy wzrokowe oznaczają, że chory widzi to czego w rzeczywistości nie ma.

Słuch – omamy słuchowe polegają na słyszeniu dźwięków, których nikt, poza chorym, nie słyszy.

Węch – zdarza się, że osoby z psychozą czują zapachy niewyczuwalne dla innych. Najczęściej są one nieprzyjemne i uznawane przez chorego za smród.

Dotyk – w przypadku niektórych psychoz u chorego mogą występować omamy dotykowe np. choremu wydaje się, że chodzą po nim robaki, choć wcale ich nie ma. Zazwyczaj omamy dotykowe występują wtedy, gdy chory ma ograniczone widzenie np. przy zgaszonym świetle.

Równowaga – w psychiatrii zmysł ten nie ma większego znaczenia.

 

Czym są zaburzenia psychotyczne?