Leczenie
          psychozy

Geneza psychozy- co wywołuje chorobę?

Psychozy to duża grupa zaburzeń psychicznych. Nie tylko utrudniają życie chorym, ale również ich bezpośredniemu otoczeniu. Bywa, że pacjenci cierpiący z powodu psychoz stają się niebezpieczni dla siebie i otaczających ich osób. Jak wiadomo można prowadzić skuteczne terapie psychozy, aczkolwiek trudno jest zapobiegać im,  ponieważ nie ma w pełni określonego mechanizmu ich powstawania. Naukowcy od lat prowadzą badania mające na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, co powoduje psychozy.  Wiedza na temat genezy chorób bardzo często pozwala na ich szybką diagnozę i skuteczne leczenie.

Przez lata badań naukowcy doszli do wniosku, że psychozy powstają w wyniku nierównowagi neuroprzekaźników w mózgu. Jednakże nie udało się do końca określić z jakiego powodu powstaje taka nierównowaga. Wśród wielu teorii była i ta, że choroba towarzyszy nieprawidłowościom w budowie mózgu. Jak się okazało w wielu przypadkach pacjenci z psychozami mieli nieprawidłowości w budowie struktur mózgowych, które można było obserwować na badaniu CT głowy.  Trzeba jednak zaznaczyć, że w przypadku pewnej części pacjentów nie występowały zmiany w badaniu CT.

Pomimo wieloletnich prac nad dokładnym określeniem przyczyn powstawania psychoz, jak na razie nie udało się określić dokładnej genezy choroby. Dlatego też istnieje możliwość leczenia psychoz, ale bardzo trudno wprowadzać działania profilaktyczne, ponieważ brak wiedzy o genezie chorób niemal zupełnie to wyklucza.