Leczenie
          psychozy

Podział psychoz

fractal-662891_640 W języku potocznym słowo „psychoza” jest bardzo często nadużywane. Stosuje się je jako nazwę wielu schorzeń psychicznych lub zaburzeń spowodowanych problemami neurologicznymi. Warto jednak zauważyć, że psychozy są dokładnie zdefiniowane. W literaturze psychiatrycznej zostały one podzielone ze względu na objawy, głębokość stanu psychotycznego czy genezę powstania tego schorzenia.

Podział pod względem świadomości

Psychozy z zaburzoną świadomością mają zazwyczaj ściśle określoną i prostą do zdiagnozowania etiologię. Najczęściej pojawiają się przy wysokiej gorączce, zatruciach lub podczas odstawiania substancji uzależniających. Z osobami o psychozach z zaburzoną świadomością można się spotkać często na oddziałach detoksykacyjnych oraz w ośrodkach leczenia uzależnień.

Psychozy z zachowaną świadomością wiążą się głównie z omamami i urojeniami. Zdaniem naukowców omamy występują u osób ze słabiej rozwiniętą psychiką, zaś urojenia wymagają bardziej rozwiniętego sposobu postrzegania świata. Warto jednak zauważyć, że podział ten jest nieostry, ponieważ przy niektórych schorzeniach oraz w wieku starczym często pojawiają się psychozy łączące w sobie urojenia i omamy.